نویسندۀ یکی از کامنتها لطف کرده و گفته بودند: "توسعه مبنی بر زیرساخت راخواندم. نمونۀ یک پروژه در ایران که با فشار بانک جهانی تصویب و اجرا شده هم بیاورید."

برای اینکار، ترجمۀ قسمتی از یکی از سخنرانیهای نویسندۀ آمریکائی، جان پرکینز را، که روی یک ویدیوی کارتونی گذاشته شده (لینک در آخر مقاله) براتون عرضه میکنم. این کارتون رابطۀ بین بانکهای بین المللی، شرکتهای بزرگ، منابع خام کشورهای با اقتصاد ناموفق، و افزایش جنگ و تروریزم در جهان را بصورت جمع و جوری، از زبان مردی که خود یک "هیتمن اقتصادی" بوده تعریف میکند. توضیحهای پرکینز روشن میکند که این یک سیستم نَصَّق کشیدن و کلاهبرداری برای خالی کردن ثروت از کشورها است؛ در عین حالیکه حواس بیشتر ما را با حرفهائی از قبیل دمکراسی، انرژی اتمی، امنیت منطقه، بازار آزاد و و و پرت کرده اند.  
لینک زیر لیست پروژه های است که دولتهای مختلف در ایران (از سال 1957 تا 2005) به بانک جهانی و شرکتها و پیمانکاران تائید شدۀ آن داده اند- 
http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=IR
(روی عنوان کلیک کنید برای ادامۀ مطلب)


"ایالات متحده بیش از 87 میلیارد $ خرج جنگ عراق کرد. در حالیکه برآوردهای سازمان ملل نشان میدهند که با کمتر از نیمی از این مبلغ میتوانستیم آب تمیز، تغذیه مناسب، خدمات بهداشت، و آموزش عمومی برای هر فرد در سیاره زمین فراهم کنیم. من مسئولین را حساب پس بده در مقابل مردم میدانم."


در این ویدئو جان پرکینز میگوید:    "در واقع ما "هیتمن های اقتصادی" (قاتلین اقتصاد) بودیم که نخستین امپراتوری جهانی را بوجود آورده ایم. اصولاً این یک امپراتوری مخفی است. ما این کار [از بین بردن اقتصاد کشورها] را از راههای مختلفی انجام میدهیم، ولی اصولاً، یک کشور را که منابعی، مانند نفت دارد و شرکت های ما طمع مالک شدن آنرا دارند را شناسائی میکنیم، و بعد ترتیب یک وام بزرگ از بانک جهانی و یا یکی از بانکهای مشابه را برایشان میدهیم.

 

امّا در واقع آن پول هرگز به این کشور نمی رود، بلکه به شرکت های خود ما برای ساخت پروژه های زیربنایی میرود، پروژه هائیکه عموماً به نفع عدۀ معدودی از افراد بسیار ثروتمند هستند. چون اکثر مردم این کشورها انقدر فقیر هستند که توانائی خرید برق، یا اتومبیل برای رانندگی در آن بزرگراهها را ندارند، و بهره ای از این وام نمیبرند. ولی در عین حال، این بدهی بزرگ روی دوش همین مردم فقیر گذاشته میشود، وامی که آنها نمی توانند بپردازند.

 

بعد در یک مقطعی ما برمیگردیم آنجا و میگوئیم، شما نمی توانید بدهی های خود را بپردازید، پس، "یک پوند از گوشتتان" را به ما بدهید، نفت خود را ارزان به شرکت های نفتی ما بفروشید، طوری که ما میخواهیم در انتخابات بعدی سازمان ملل متحد رای بدهید، به ما اجازه ساخت یک پایگاه نظامی در حیاط خلوتتان را بدهید، یا خواسته های دیگری در امتداد این خطوط.

و اگر ما [قاتلین اقتصاد] شکست بخوریم، نوبت "شغالها" است که داخل میشوند و رهبران این کشورها را سرنگون میکنند یا آنها را به قتل میرسانند. و اگر شغالها نیز شکست بخورند، مثل وقتیکه در عراق شکست خوردند، ما ارتشمان را ارسال میکنیم.

 

ولی من فکر نمی کنم که این شکست سیستم سرمایه داری است. من فکر می کنم این یک نوع خاص از سرمایه داری است که ما ایجاد کرده ایم. بنظر من این یک فرم ویروسی منحرف (mutant viral) سرمایه داری است که ما خلق کرده ایم. و این شکل منحرف سرمایه داری، که من فکر می کنم یک فرم سرمایه داریِ درنده و شکارچی (predatory capitalism) است، به نوبۀ خود یک فرم بخصوصی از دنیا برای ما بوجود آورده، دنیائی افراطی و ناپایدار، بدون شبیه، ناعادلانه و بسیار بسیار خطرناک.

 

بسیاری از تروریستهای این دنیای خطرناک را من ملاقات کرده ام. با آنها برای کتاب های خود مصاحبه کرده ام. ولی هرگز تروریستی که بخواهد تروریست باشد ندیده ام. آنها مردمی مستاصل هستند.
اگر شما می خواهید از تروریسم خلاص شوید باید علل ریشه ای آنرا از بین ببرید، آن سرطانی که در حال از بین بردن کل سیستم ما است.
چون امروز واقعا مهم است که بدانیم که ما نمی توانیم امنیت در وطنمان داشته باشیم، مگر درک کنیم که کل سیاره وطن ماست!" (پایان نقل قول)

جان پرکینز نویسندۀ آمریکائی یکی از پرفروشترین کتابها در جهان بنام "اعترافات یک هیتمن اقتصادی" (confessions of an economic hit-man) است. کتاب جدید او "تاریخ پنهان امپراطوری آمریکا" (the secret history of American Empire)، متن عمیقتری در افشای فساد بین المللی است.

 

جان پرکینز یکی از صدها "هیتمن اقتصادی" است که از دهۀ بعد از جنگ جهانی دوم، در لباس متخصص و مشاور در کشورهای با اقتصاد ناموفق فعالیت داشته اند. هیتمن یا قاتل حرفه ای، فردیست که برای کشتن کسی استخدام میشود. هیتمن اقتصادی کسانی هستند که برای از بین بردن یا کشتن اقتصاد یک کشور توسط شرکتها، بانکها، دولتها یا سازمانهای مختلف سیاسی، مالی و غیره استخدام میشوند.
http://collectivelyconscious.net/videos/short-animation-explains-economics-war-poverty-and-terrorism-in-under-2-minutes/
لینک زیر سخنرانیِ کامل جان پرکینز است که قسمتی از آن در ویدئوی کارتون استفاده شده
https://www.youtube.com/watch?v=7fVAifnnlg0 


گرافیتی در آتن، یونان میگوید "قرض را کاهش بدهید. صندوق بین المللی پول برگرد به خانۀ خودت."

امیدوارم در نظر داشته باشید که قصد از نگاهی کردن به این موضوع طرف هیچ فرد، گروه، کشور یا ایدلوژی گرفتن یا دشمنی با آنها نیست!!  نیّت فقط توجه دادن به منافع مردم و کشورمان است. چرا که نهایتاً، در چشم دنیا، خود مائیم که مسئول زندگی و پیشرفت خود و آیندۀ فرزندانمان هستیم.

یا مدد!